Sunday, 27 November 2011

Pemakanan Yang Sihat

Pelbagai Jenis Makanan dipaparkan kepada murid-murid.
Guru menerangkan makanan yang berkhasiat dan makanan yang tidak berkhasiat berdasarkan gambar-gambar di atas.

Guru menyediakan lembaran kerja untuk murid-murid.

No comments:

Post a Comment